با فیتیتو

همیشه فیتی تو

توسعه فردی

اهمال کاری
توسعه فردی
محمدرضا سودبخش

چگونه (در نهایت) چرخه اهمال کاری مزمن را بشکنیم

مشخص کردن احساسات خاصی که باعث به تعویق انداختن کار می شود، یافتن راهبردهای مقابله ای مؤثر را آسان تر می کند. بنابراین به چالش کشیدن اهمال کاری مزمن به طور کلی به معنای ردیابی آن به منبع است.
مطمئن نیستید چگونه شروع کنید؟ نیازی به تأخیر نیست – یک درمانگر می تواند راهنمایی و پشتیبانی بیشتری ارائه دهد

بیشتر بخوانید