فیتیتو
فیتیتو

ارگونومی

ارگونومی محل کار
ارگونومی
حامد باباگل تبار

ارگونومی محل کار و گردن درد

به صورت کلی ارگونومی ضعیف یکی از عوامل موثر در ایجاد دردهای اسکلتی عضلانی بوده و اصلاح آن در کنار انجام تمرینات قدرتی و کششی می‌تواند در بهبود راستا و کاهش دردهای اسکلتی عضلانی موثر باشد.

بیشتر بخوانید