فیتیتو
فیتیتو

آب

7 مزیت سلامتی مبتنی بر علم نوشیدن آب کافی
آب
محمدرضا سودبخش

7 مزیت سلامتی مبتنی بر علم نوشیدن آب کافی

حتی کم آبی خفیف می تواند از نظر روحی و جسمی شما را تحت تاثیر قرار دهد.
مطمئن شوید که هر روز آب کافی دریافت می کنید، چه هدف شخصی شما ۱.۹ لیتر باشد یا مقدار متفاوتی. این یکی از بهترین کارهایی است که می توانید برای سلامت کلی خود انجام دهید.

بیشتر بخوانید
مقدار آب
آب
محمدرضا سودبخش

چه مقدار آب در روز باید بنوشید؟

۱. در طول روز به اندازه کافی بنوشید تا ادرار شفاف و کم رنگ شود.

۲. وقتی تشنه هستید، بنوشید.

۳. در طول گرمای زیاد و ورزش و سایر نشانه‌های ذکر شده، مطمئن شوید که به اندازه کافی بنوشید تا مایعات از دست رفته یا اضافی مورد نیاز را جبران کنید.

بیشتر بخوانید