با فیتیتو

همیشه فیتی تو

افزایش وزن و حجم عضلانی

توده عضلات
افزایش وزن و حجم عضلانی
محمدرضا سودبخش

چه مقدار توده عضلانی باید داشته باشم و چگونه آن را اندازه‌گیری کنم؟

توده عضلانی بخشی از توده بدون چربی بدن شماست. به طور معمول، هرچه عضلات بیشتری داشته باشید، کمتر در معرض آسیب، بیماری مزمن و مرگ زودهنگام خواهید بود. توده عضلانی همچنین عملکرد فیزیکی از جمله تحرک و تعادل را نشان می‌دهد.
محاسبه توده بدون چربی بدن دشوار است، چه رسد به توده عضلانی. دقیق‌ترین روش‌ها گران هستند و داده‌های قابل اعتماد زیادی وجود ندارد که صحت آنها را ثابت کند.
برای درک بهتر آمادگی جسمانی خود، توصیه می‌شود به جای آن از درصد چربی بدن خود استفاده کنید.

بیشتر بخوانید