با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پشت پا سیم کش تک ایستاده

پشت پا سیم کش تک ایستاده. نمای جانبی
پشت پا سیم کش تک ایستاده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید