فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

چرخش خارجی ران با کش بالای زانو پا ایستاده

چرخش خارجی ران با کش بالای زانو پا ایستاده. نمای جانبی
چرخش خارجی ران با کش بالای زانو پا ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید