با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پشت بازو سیم کش دسته وی

پشت بازو سیم کش دسته وی. نمای جانبی
پشت بازو سیم کش دسته وی. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید