فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

پشت بازو سیم کش دسته وی

پشت بازو سیم کش دسته وی. نمای جانبی
پشت بازو سیم کش دسته وی. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید