فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

کیک ساید با کش لوپ نشسته

کیک ساید با کش لوپ نشسته. نمای جانبی
کیک ساید با کش لوپ نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید