فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

پلانک اره‌ای

پلانک اره‌ای. نمای جانبی
پلانک اره‌ای. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید