فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

خزیدن خرسی

خزیدن خرسی. نمای جانبی
خزیدن خرسی. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید