فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

پرس سینه معکوس تخت دمبل

پرس سینه معکوس تخت دمبل. نمای جانبی
پرس سینه معکوس تخت دمبل. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید