فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

پرس سینه تخت هالتر

پرس سینه تخت هالتر. نمای جانبی
پرس سینه تخت هالتر. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید