فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

قفسه بالاسینه دمبل

قفسه بالاسینه دمبل. نمای جانبی
قفسه بالاسینه دمبل. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید