فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

در این ویدیو برای شما راجب این موضوع گفتیم که چطور بتوانیم مفاصل و عضلات را برای اجرای یک حرکت درست تمرینی هماهنگ کنیم. یک رمز طلایی برای یادگیری این تکنیک وجود داردکه اگر ویدیو را ببینید دیگر می توانید همه حرکات را با دقت بالایی انجام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید