فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

در دو سال اخیر به خاطر همه گیری کرونا، محدودیت هایی در ورزش و فعالیت های تفریحی بریا ما ایجاد شده است. بعد از زدن دوزهای واکسن کرونا، بازگشت دوباره با رعایت پرتکل های بعداشتی ممکن شده است. در این ویدیو راجب امکان ورزش بعد از زدن واکسن کرونا صحبت کردیم.

دیدگاهتان را بنویسید