فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

کمبود مواد مغذی که فوق العاده رایج هستند

کمبود 7 مواد مغذی

بسیاری از مواد مغذی برای سلامتی ضروری هستند. در حالی که می‌توان بیشتر آنها را از یک رژیم غذایی متعادل دریافت کرد، رژیم غذایی معمولی غربی دارای کمبود چندین ماده مغذی بسیار مهم است. فیتیتو در این مقاله کمبود 7 مواد مغذی را که فوق العاده رایج هستند فهرست می‌کند. 1. کمبود آهن آهن (Iron) […]