فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

مقدار آب بدن چه میزان باید باشد؟

مقدار آب بدن چه میزان باید باشد

مقدار آب در بدن انسان بر اساس جنسیت، سن و وزن متفاوت است، اما یک چیز ثابت است: از بدو تولد، بیش از نیمی از وزن بدن شما از آب تشکیل شده است.میانگین درصد وزن بدن که آب است، در بیشتر یا تمام عمر شما بالای 50 درصد باقی می‌ماند، اگرچه با گذشت زمان کاهش […]