فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

طناب‌زدن در مقابل دویدن: آیا یکی بهتر از دیگری است؟

طنابزنی

دویدن و طناب زدن هر دو شکل عالی ورزش هستند. آنها ارزان هستند و به حداقل تجهیزات نیاز دارند.
همچنین، هر دو در مدت زمان کوتاهی تعداد قابل توجهی کالری می سوزانند. این می تواند به کاهش درصد چربی بدن و بهبود ترکیب بدن شما کمک کند، اگر این اهداف شما هستند.
با این وجود، هر دو فعالیت‌هایی هستند که تاثیر زیادی دارند و ممکن است برای کسانی که آسیب‌های لگن، زانو یا مچ پا دارند، مناسب نباشند.
انتخاب تمرینی که برایتان جالب‌تر است و به آن پایبند خواهید بود، مهم‌ترین عامل است. شما همیشه می توانید هر دو فعالیت را به عنوان یک گزینه عالی برای ایجاد تنوع در برنامه ورزشی خود جایگزین کنید.