فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

اضطراب، عاشق شکر است

اضطراب، عاشق شکر است

شکر با تاثیر منفی بر خلق و خو و کاهش توانایی بدن در برابر استرس و همچنین اختلال در عملکرد صحیح مغز، می تواند خطر ابتلا به افسردگی را افزایش دهد.