فیتیتو
فیتیتو

خواب سریع با روش نظامی

خواب سریع در کمتر از 2 دقیقه
خواب
محمدرضا سودبخش

خواب سریع در کمتر از 2 دقیقه

خواب سریع در این دنیای پر از مشغله و استرس می‌تواند نوعی مهارت باشد که با انجام روش‌های درست به دست آید.
آیا به جای اینکه واقعاً بخوابید، زمان بیشتری را صرف تلاش برای به خواب رفتن می‌کنید؟

بیشتر بخوانید