فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

پارگی منیسک و 8 تمرین جهت بهبود آن

پارگی منیسک

پارگی منیسک (meniscus tear) یک آسیب شایع زانو است و اغلب افرادی را که در ورزش‌های تماسی شرکت می‌کنند تحت تاثیر قرار می‌دهد (1). همچنین می‌تواند به دلیل ساییدگی و انجام فعالیت‌های روزمره که به مفصل زانو فشار وارد می‌کند، مانند چمباتمه زدن برای برداشتن چیزی یا سوار و پیاده‌شدن خودرو ایجاد گردد (1). این […]