با فیتیتو

همیشه فیتی تو

پکیج های فیتیتو

ترازوی وزن بدن دیجیتال

مطمئن شوید که هنگام استفاده از ترازو، دستگاه بر روی یک سطح یکدست، صاف، سخت و پایدار قرار گرفته است و آن را روی فرش یا هر سطح نرم دیگر قرار ندهید که در غیر این صورت، این امر می تواند منجر به اندازه‌گیری نادرست شود. قبل از قدم گذاشتن روی سکوی توزین، مطمئن شوید که پای شما خیس نباشد تا باعث ایجاد لغزش از روی ترازو نشود. با هر دو پا روی سکوی وزن قدم بگذارید و هنگام وزن کشی بی حرکت بایستید و تکیه ندهید. ترازو مجهز به عملکرد Auto-On است که به طور خودکار بلافاصله پس از انجام فرآیند توزین روشن می‌شود و در عرض چند لحظه، وزن شما ثابت می‌شود و در حدود 8 ثانیه وزنی که اندازه‌گیری شده است روی صفحه دیجیتال، نمایش داده می‌شود.

قیمت پکیج:

۱۸۰.۰۰۰ تومان