فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

محمدرضا سودبخش

سودبخش

محمدرضا سال هاست که به عنوان مربی و مشاور سلامت و توسعه فردی در حال کمک به افراد مــــختلف جــامعه هست. مدرک کارشناسی علوم ورزشی رو از دانشگاه مازندران و مدرک کارشناسی ارشدش رو از دانشگاه شهید باهنر گرفت. رتــــبه 7 آزمون دکتری رو هم کسب کرد.