با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حامد باباگل تبار

درد زانو
آسیب شناسی و تمرین درمانی
حامد باباگل تبار

درد زانو در ورزش بدنسازی

تاندونیت کشکک یکی از آسیب‌های شایع در ورزش بدنسازی بوده که می‌تواند با درگیر کردن تاندون عضلات چهارسر باعث درد در بالا و یا زیر کشکک شود.
استراحت، استفاده از یج، فشرده سازی، تجویز داروهای ضد التهابی و نیز تمرین‌درمانی راهکارهای درمانی در این آسیب هستند.

بیشتر بخوانید
5 آسیب شایع در بدنسازی
آسیب شناسی و تمرین درمانی
حامد باباگل تبار

پنج آسیب شایع در بدنسازان

برخی از آسیب‌ها همچون کشیدگی عضلات، تاندونیت، آسیب های زانو، آسیب های شانه و آسیب کمر جز آسیب‌های شایع در بدنسازی است که در درجه اول ورزشکاران باید با انجام اصولی تمرینات از انها پیشگیری کنند و در صورت ایجاد باید در جهت درمان آن برنامه ریزی کرده و تلاش نمایند.

بیشتر بخوانید
گردن درد
آسیب شناسی و تمرین درمانی
حامد باباگل تبار

گردن درد در نتیجه وضعیت نامناسب سر

به صورت کلی افزایش عارضه سربه‌جلو یکی از عوامل موثر در ایجاد گردن درد بوده که به نظر می‌رسد رفع آن از طریق حفظ راستای صحیح سر و تنه و نیز تمرینات کششی و قدرتی مناسب بتواند در کاهش گردن درد موثر باشد.

بیشتر بخوانید
ارگونومی محل کار
ارگونومی
حامد باباگل تبار

ارگونومی محل کار و گردن درد

به صورت کلی ارگونومی ضعیف یکی از عوامل موثر در ایجاد دردهای اسکلتی عضلانی بوده و اصلاح آن در کنار انجام تمرینات قدرتی و کششی می‌تواند در بهبود راستا و کاهش دردهای اسکلتی عضلانی موثر باشد.

بیشتر بخوانید
اسپرین مچ پا
آسیب شناسی و تمرین درمانی
حامد باباگل تبار

ورزش و اسپرین مچ پا

برخی از اشتباهات رایج در مدیریت پیچ خوردگی مچ پا در بین ورزشکاران وجود دارد که همه پزشکان باید از آن آگاه باشند و از آن اجتناب کنند. اینها شامل تصویربرداری غیرضروری، تحمل وزن غیر ضروری، بی حرکتی غیرقابل توجیه، تاخیر در حرکات عملکردی و توانبخشی ناکافی است. استفاده از یک رویکرد الگوریتمی مبتنی بر شواهد با در نظر گرفتن ویژگی‌های فردی به شدت توصیه می‌شود.

بیشتر بخوانید