فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

زیرشکم خلبانی پا صاف

زیرشکم خلبانی پا صاف. نمای جانبی
زیرشکم خلبانی پا صاف. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید