فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

خم کردن گردن با توپ کنار دیوار

خم کردن گردن با توپ کنار دیوار. نمای جانبی
خم کردن گردن با توپ کنار دیوار. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید