فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

بالاسینه کراس با کش تک ایستاده

بالاسینه کراس با کش تک ایستاده. نمای جانبی
بالاسینه کراس با کش تک ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید