فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

چرخش خارجی ران  با کش دور ران ایستاده

چرخش خارجی ران با کش دور ران ایستاده. نمای جانبی
چرخش خارجی ران با کش دور ران ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید