فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

شکم مورب سیم کش تبر زن از بالا

شکم مورب سیم کش تبر زن از بالا. نمای جانبی
شکم مورب سیم کش تبر زن از بالا. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید