فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

زیربغل قایقی سیم کش طنابی از پایین ایستاده

زیربغل قایقی سیم کش طنابی از پایین ایستاده. نمای جانبی
زیربغل قایقی سیم کش طنابی از پایین ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید