با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زیربغل قایقی سیم کش طنابی از بالا خم

زیربغل قایقی سیم کش طنابی از بالا خم. نمای جانبی
زیربغل قایقی سیم کش طنابی از بالا خم. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید