با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

کیک بک ایستاده متناوب

کیک بک ایستاده متناوب. نمای جانبی
کیک بک ایستاده متناوب. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید