با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

اسکات با تراباند دور ران با دمبل

اسکات با تراباند دور ران با دمبل. نمای جانبی
اسکات با تراباند دور ران با دمبل. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید