فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه پرواز دستگاه نشسته تک

سرشانه پرواز دستگاه نشسته تک. نمای جانبی
سرشانه پرواز دستگاه نشسته تک. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید