با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه پشت پرواز معکوس نشسته تک دستگاه

سرشانه پشت پرواز معکوس نشسته تک دستگاه. نمای جانبی
سرشانه پشت پرواز معکوس نشسته تک دستگاه. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید