با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پرس سینه دستگاه تک نشسته

پرس سینه دستگاه تک نشسته. نمای جانبی

دیدگاهتان را بنویسید