با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه جلو نظام دمبل تک ایستاده

سرشانه جلو نظام دمبل تک ایستاده. نمای جانبی
سرشانه جلو نظام دمبل تک ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید