فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

جلوبازو دمبل اسپایدر میز شیب بالا خوابیده

جلوبازو دمبل اسپایدر میز شیب بالا خوابیده. نمای جانبی
جلوبازو دمبل اسپایدر میز شیب بالا خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید