با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پلانک بالا اوردن پا متناوب

پلانک بالا اوردن پا متناوب.نمای جانبی
پلانک بالا اوردن پا متناوب.نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید