فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

پرس سرشانه با کش خوابیده

پرس سرشانه با کش خوابیده. نمای جانبی
پرس سرشانه با کش خوابیده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید