با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه جلو با کش خوابیده

سرشانه جلو با کش خوابیده. نمای جانبی
سرشانه جلو با کش خوابیده. نمای جانبی

دیدگاهتان را بنویسید