فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

قفسه بالا سینه سیم کش روی میز شیب بالا خوابیده

قفسه بالاسینه سیم کش روی میز شیب بالا خوابیده. نمای جانبی
قفسه بالاسینه سیم کش روی میز شیب بالا خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید