فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

ساق پا زانو خم با دست پشت سر

ساق پا زانو خم با دست پشت سر. نمای جانبی
ساق پا زانو خم با دست پشت سر. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید