با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

لانگز با کش بالای زانو

لانگز با کش بالای زانو. نمای جانبی
لانگز با کش بالای زانو. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید