فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

چرخش خارجی ران  با کش دور مچ به دمر خوابیده

چرخش خارجی ران با کش دور مچ به دمر خوابیده. نمای جانبی
چرخش خارجی ران با کش دور مچ به دمر خوابیده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید