فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

بالا بردن تک پا صاف یک زانو خم خوابیده

بالا بردن تک پا صاف یک زانو خم خوابیده. نمای جانبی
بالا بردن تک پا صاف یک زانو خم خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید