فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

ساق پا ایستاده با حمایت دیوار

ساق پا ایستاده با حمایت دیوار. نمای جانبی
ساق پا ایستاده با حمایت دیوار. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید