فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

شکم کرانچ 60 درجه ثابت

شکم کرانچ 60 درجه ثابت. نمای جانبی
شکم کرانچ 60 درجه ثابت. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید