فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

زیر شکم برف پاک کن زانو خم خوابیده

زیر شکم برف پاک کن زانو خم خوابیده. نمای جانبی
زیر شکم برف پاک کن زانو خم خوابیده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید