با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زیربغل دست صاف جفت با کش

زیربغل دست صاف جفت با کش. نمای جانبی
زیربغل دست صاف جفت با کش. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید